Metodologia badań społecznych

Methodology of social science

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-METOBADSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Rubacha,, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 2) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa:PWN, 2014 3) K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, 2000 4) D. Nachmias , Frankfotr-Nachmias Ch, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka, 2001 5) D. Jemielniak (red), Badania jakościowe, t. I i II, Warszawa:PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi