Metodyka kształcenia dorosłych

2019L

Kod przedmiotu1916N2-MKD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knowles M.S, Edukacja dorosłych, PWN Warszawa, 2009 2) Jarmuż S, Witkowski T., Podręcznik trenera, MModerator Warszawa, 2009 3) Kostera M. Rosiak A., Zajęcia dydaktyczne, jak je prowadzić, GWP Gdańsk, 2004 4) Łaguna M., Szkolenia jak je prowadzić, GWP Gdańsk, 2004 5) Silberman M. , Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna ekonomiczna Kraków, 2006 6) Vipel K. , Poradnik dla prowadzących grupy, Jedność, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi