Metodyka kształcenia dorosłych

2019L

Kod przedmiotu1916N2-MKD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające Dydaktyka dorosłych, Psychologia człoweika dorosłego, Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Wymagania wstępneumiejętności komunikowania się, wiedza z zakresu psychologii człowieka dorosłego i dydaktyki dorosłych
Opis ćwiczeńMetody stosowane w edukacji dorosłych. Konstruowanie scenariuszy zajęć.Biografia edukacyjna.
Opis wykładówWybrane koncepcje, teorie i modele edukacyjne. Podstawowe zasady kształcenia dorosłych. Dorosły uczeń jako użytkownik wiedzy. . Kompetencje nauczyciela uczącego dorosłych- trener,coach, mentor. Szkolenie jako wspomaganie procesu uczenia się.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie tematyki kształcenia osób dorosłych poprzez przekazanie wiedzy na temat różnych koncepcji edukacyjnych oraz metod pracy z dorosłymi. Zajęcia oparte są na idei edukacji całożyciowej, bazują na kompetencjach studentów ich biografiach edukacyjnych. Istotnym celem zajęć jest zachęcenie studentów do użytkowania wiedzy a nie tylko jej przyswajania.
Literatura podstawowa1) Knowles M.S, Edukacja dorosłych, PWN Warszawa, 2009 2) Jarmuż S, Witkowski T., Podręcznik trenera, MModerator Warszawa, 2009 3) Kostera M. Rosiak A., Zajęcia dydaktyczne, jak je prowadzić, GWP Gdańsk, 2004 4) Łaguna M., Szkolenia jak je prowadzić, GWP Gdańsk, 2004 5) Silberman M. , Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna ekonomiczna Kraków, 2006 6) Vipel K. , Poradnik dla prowadzących grupy, Jedność, 2003
Literatura uzupełniająca1) Vopel, wyd. Jedność, Warsztaty skuteczna forma nauki, 2004r., tom
Uwagi