Metodyka pracy asystenta rodziny

2020L

Kod przedmiotu1916N2-MPAR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, "Śląsk", 2012 2) Żukiewicz A. (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Impuls, 2011 3) Izabela Krasiejko, Małgorzata Ciczkowskiej-Giedziun (red.) , Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy , IRSS, 2016 4) Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, "Akapit", 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi