Mediacje rodzinne

2020L

Kod przedmiotu1916N2-MR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia człowieka dorosłego, współczesne problemy osób dorosłych i rodzin
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zasad komunikacji
Opis ćwiczeńObszary zastosowania mediacji rodzinnych. Działania przygotowawcze do mediacji. Organizacja mediacji – kwestie ogólne. Przebieg spotkania mediacyjnego. Praca nad porozumieniem i zakończenie mediacji. Dokumentacja prowadzona w ośrodku mediacyjnym.
Opis wykładówDefinicje mediacji rodzinnych i jej zasady. Istotne cechy konfliktu rodzinnego. Procedura mediacji rodzinnych. Przeciwskazania do stosowania mediacji. Kodeks Etyczny Mediatora. Udział dzieci w mediacjach okołorozwodowych. Mediacje rodzinne w innych krajach.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ukazanie mediacji rodzinnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów w rodzinie, a także zaznajomienie z obszarami możliwymi do zastosowania mediacji rodzinnych.
Literatura podstawowa1) Gójska A., Mediacje rodzinne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa , 2015 2) Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Wyd. Difin, Warszawa , 2015
Literatura uzupełniająca1) Przybyła-Basista H., wyd. "Mediator", Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej, 2003r., tom 24 2) Przybyła-Basista H., wyd. "Mediator", Proces mediacji rodzinnych – od teorii do praktyki, 2002r., tom 21
Uwagi