Psychologia człowieka dorosłego

Psychology of aduldhood

2019L

Kod przedmiotu1916N2-PCZD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z psychologii ogólnej i rozwojowej
Opis ćwiczeńbez ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka okresu dorosłości. Zjawiska typowe dla wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Zmiany osobowości w okresie życia dorosłego. Kryzys połowy życia. Bilans życia. Satysfakcja z życia i sens życia. Mądrość. Starzenie się i psychopatologia okresu starzenia.
Cel kształceniaCelem zajęć jest: 1/ ukazanie specyfiki przemian zachodzących w okresie dorosłości (dotyczących zmian i osiągnięć rozwojowych w zakresie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, relacji społecznych i osobowości); 2/ określenie wyzwań i możliwości rozwojowych oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wczesną, średnią i późną dorosłością.
Literatura podstawowa1) Oleś P., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, 2011 2) Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005 3) Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi