Pedagogika ogólna

General Pedagogy

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-PEDAGOGO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hejnicka -Bezwińska T., .Pedagogika Ogólna , Wyd. Akademickie i Profesjonalne,, 2008 2) Rutkowiak J, Odmiany myślenia o edukacji,, Oficyna Wydawnicza "Impuls, 1995 3) Jaworska T. Leppert R., "Wprowadzenie do pedagogiki wybór tekstów,, Oficyna wydawnicza „Impuls”, 1996 4) Schulz S., Wykłady z pedagogiki ogólnej, , wyd. Naukowe UMK Toruń, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi