Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1

Master degree seminars; thesis 1

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-SMPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łobocki M.,, Metody i techniki badań pedagogicznych , Impuls, 2007 2) Pilch T., Bauman T.,, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, 2001 3) Babbie E.,, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi