Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3

Master degree seminars; thesis 3

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-SMPD3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, 2007 2) T. Pilch, T. Baumann, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, 2001 3) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi