Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji

Efficient congent and negociation

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-SZSAN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStudenci zostaną zaznajomieni z metodami argumentowania w przemówieniach oraz sporach i dyskusjach. Znaczenie ma praktyczny wymiar zajęć, czyli wykształcenie u studentów umiejętności prowadzenia dyskusji i przemawiania do dowolnego audytorium. Istotne jest, by słuchacze posiedli umiejętność rozpoznawania i stosowania chwytów retorycznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzedmiot służy wprowadzeniu w problematykę i specyfikę retoryki jako nauki skutecznej argumentacji. Ma wykształcić w studentach umiejętność skutecznego prowadzenia sporów, dyskusji oraz negocjacji. Celem kształcenia jest również pokazanie studentom zasad, którymi kieruje się myślenie krytyczne; ponadto zwrócenie uwagi słuchaczy na chwyty retoryczne używane często w zastępstwie argumentacji o charakterze merytorycznym.
Literatura podstawowa1) Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, 1988 2) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, WAM, 2001 3) Obremski K. , Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca1) Arystoteles, Retoryka-Poetyka, PWN, 1988 2) Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Śląskie, 2007 3) Lichański J., Retoryka. Od średniowiecza do baroku, PWN, 1991 4) Lichański J., Retoryka. Historia-Teoria-Praktyka, t. I-II, PWN, 1999 5) Perelman Ch., Imperium retoryki, PWN, 2004
Uwagi-