Współczesne problemy osób dorosłych

2020Z

Kod przedmiotu1916N2-WPOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwaśniewski J. ( red.), Badania problemów społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2006 2) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, 2011 3) J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, TWP, 2007 4) U. Beck, "Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, -, 2002 5) S. Kawula, Rodzina współczesna- przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny, Epistheme, 2007 6) R. Lister, Bieda, Sic, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi