Współczesne problemy socjologii

Modern Problems of Sociology

2019Z

Kod przedmiotu1916N2-WPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, t. 1, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 2015 2) B. Szacka, Socjologia, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2004 3) red. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012 4) red. J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi