Warsztaty pracy z grupą

2020L

Kod przedmiotu1916N2-WPZG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Jarmuż, T. Witkowski, Podrecznik trenera, t. Wrocław, Jedność, 2004 2) Łaguna M., Szkolenia jak je prowadzić, GWP, 2004 3) Klaus W. Vopel, Poradnik dlaprowadzących grupy, Jedność, 2003 4) Brown R., Procesy grupowe, GWP, 2006 5) 4. Klaus W. Vopel, Warsztaty skuteczna forma nauki, Jedność, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi