Doradztwo zawodowe

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-DZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarczyk H., J. Figurski, M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe", ITE, 2007 2) Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, 2006 3) Baraniak B. (red.), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowe, IBE, 2007 4) Podoska-Filipowicz E., Zarys zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, WSHiT, 2008 5) Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin, 2009 6) Daniel Kukla redakcja, Wioleta Duda, Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi