Filozoficzne podstawy pedagogiki

Philosophical fundamentals of pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-FILOPODPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 2) P. Piotrowski, Mała propedeutyka filozofii edukacji, Wydział Nauk Społecznych UWM, 2013 3) D. Matsomoto, L. Juang, Rozdiał "Enkulturacja" [w:] Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, s. 169-198 4) J. R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia rzeczywistości, W.A.B., 1999, s. 177-213
Literatura uzupełniająca
Uwagi