Gerontologia

Gerontology

2019L

Kod przedmiotu1916S2-GER
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Leszczyńska-Rejchert A., 2010r., "Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości.", wyd. Uniwersytetu Warmińsk-Mazurskiego w Olsztynie, s.13-112, 157-200, 2) Szarota Z., 2004r., "Gerontologia społeczna i oświatowa", wyd. Wydaw. Naukowe AP, Kraków, s.9-21, 3) Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., , 2006r., "Podstawy gerontologii społecznej", wyd. Oficyna WydawniczaASPRA-JR, Warszawa, s.13-112; 161-178,221-256, 4) Zych A. A., , 1999r., "Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej", wyd. "Śląsk", Katowice, s.11-42; 97-105, 5) Zych A. A., , 2009r., "Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii", wyd. "Śląsk", Katowice, s.26-42; 59-62., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi