Metodologia badań społecznych

Methodology of social science

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-MBSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rubacha K., Metodologia badań edukacyjnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 2) Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk: GWP, 2010 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, 2004 4) Denzin N., Lincoln Y., (red), Metody badań jakościowych, t. I i II, Warszawa:PWN, 2010 5) Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 6) D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe, t. I i II, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi