Metodologia badań społecznych

Methodology of social science

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-MBSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień dotyczących metod badawczych stosowanych w pedagogice
Opis ćwiczeńKoncepcje wiedzy i poznanie naukowe. Cele nauk społecznych. Paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny-strategie postępowania badawczego, analiza i porównanie.Pojęcie, definicje i rodzaje. Analiza porównawcza metod i strategii badawczych stosowanych w badaniach społecznych.
Opis wykładówOrientacja pozytywistyczna i i humanistyczna jako epistemologiczne zaplecze empirycznych nauk społecznych; Współczesne paradygmaty naukowe; Teorie i prawa nauki; Modele poznania i procedury wyjaśniania; jakościowe strategie w badaniach społecznych; Studium przypadku jako strategia w badaniach społecznych; Badania w działaniu (action research); Badania etnograficzne; Badania biograficzne; badania ewaluacyjne; procedury analizy i interpretacji danych jakościowych; Etyczne problemy terenowych badań empirycznych
Cel kształceniaUkształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej, specyfiki badań ilościowych ijakościowych; krytycznej postawy wobec wybieranych metod, technik i narzędzi badawczych; stosowania wybranych strategii badawczych w badaniach własnych
Literatura podstawowa1) Rubacha K., Metodologia badań edukacyjnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 2) Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk: GWP, 2010 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, 2004 4) Denzin N., Lincoln Y., (red), Metody badań jakościowych, t. I i II, Warszawa:PWN, 2010 5) Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 6) D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe, t. I i II, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) T. Benton, I Craib, wyd. Wydawnictwo DSWE Wrocław, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmy do postmodernizmu, 2003r., tom 2) D. Urbaniak-Zając E. Kos, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Badania jakościowe w pedagogice , 2013r., tom 3) D. Silverman, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Prowadzenie badań jakościowych, 2008r., tom 4) K. Konecki, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Studia w metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, 2000r., tom , 121-200s.
Uwagi