Metodyka kształcenia dorosłych

Methodology in adult education

2019L

Kod przedmiotu1916S2-MKD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knowles M., 2009r., "Edukacja dorosłych", wyd. PWN, Warszawa, 2) Aleksander T., Barwińska D., (red.) , 2007r., "Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych", wyd. UJ, Kraków-Radom, s.47-66, 3) Łaguna M. , 2004r., "Szkolenia. Jak je prowadzić", wyd. GWP, Gdańsk, 4) Matlakiewicz A., Solarczyk – Szewc H. (red.), , 2005r., "Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego", wyd. Toruń.) Kostera M., Rosiak A., , 2005r., "Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić", wyd. GWP, Gdańsk, 3) Dominice P., , 2006r., "Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych", wyd. WSH-S, Łódź, 4) Jarmuż S. Witkowski T., , 2004r., "Podręcznik trenera", wyd. Moderatot, Wrocław .
Literatura uzupełniająca
Uwagi