Metodyka pracy asystenta rodziny

2020L

Kod przedmiotu1916S2-MPAR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia człowieka dorosłego, współczesne problemy osób dorosłych i rodzin
Wymagania wstępneZnajomość współczesnych problemów osób dorosłych
Opis ćwiczeńDiagnoza sytuacji rodziny przez asystenta. Dokumentacja w pracy asystenta rodziny: zgoda rodziców na współpracę z asystentem rodziny; ocena sytuacji rodziny przez asystenta rodziny, plan pracy asystenta z rodziną, ocena okresowa sytuacji rodziny sporządzona przez asystenta rodziny, ocena końcowa pracy asystenta z rodziną. Scenariusze rozmów asystenta z rodzinami.
Opis wykładówDefinicje asystentury rodziny i jej cele. Kompetencje asystenta rodziny. Asystent rodzinny w strukturze gminnego wsparcia rodziny. Rodzina z wieloma problemami w praktyce asystenta rodziny. Organizacja pracy asystenta rodziny. Metody i koncepcje w pracy asystenta rodziny. Współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami. Etyka pracy asystenta rodziny. Profesjonalizacja zawodu asystenta rodziny.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest poznanie specyfiki zawodu asystenta rodziny, organizacji pracy oraz metod i sposobów pracy; nabycie umiejętności analizy i dostosowania metod pracy asystenta rodziny do problemów rodziny.
Literatura podstawowa1) Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, "Śląsk", 2012 2) Żukiewicz A. (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Impuls, 2011 3) Izabela Krasiejko, Małgorzata Ciczkowskiej-Giedziun (red.) , Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy , IRSS, 2016 4) Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, "Akapit", 2013
Literatura uzupełniająca1) Dunajska A., Dunajska D., Klein B., wyd. Verlag Dashofer, Asystentura w pomocy społecznej, 2011r., tom
Uwagi