Mediacje rodzinne

2020L

Kod przedmiotu1916S2-MR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gójska A., Mediacje rodzinne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa , 2015 2) Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Wyd. Difin, Warszawa , 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi