Organizowanie i animacja środowiska lokalnego

Organization and animation of local environment

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-OIASL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Potoczny J., Horbowski A. (red.), 2007r., "Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza – potrzeby – prognozy)", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Stojkovic B., Dragicewic-Sesic M, 2011r., "Kultura: zarządzanie, animacja, marketing", wyd. Narodowe Centrum Kultury; Niemczyk A., 2007r., ""Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy", wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 4) Kisielnicki J., 2011r., "Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki", wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.; Thomas Gordon, 1996r., "Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców", wyd. Inco-Veritas, spółka z o.o.; Vopel K. W. , 2002r., "Umiejętność współpracy w grupach", wyd. Jedność., -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi