Poradnictwo pedagogiczne i socjalne

Pedagogical and social counselling

2020L

Kod przedmiotu1916S2-PPIS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, 2004 2) Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, PWN, 2009 3) Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, 2010 4) Weissbrot-Koziarska Anna, Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi