Pedagogika społeczna i praca socjalna w Europie

2019L

Kod przedmiotu1916S2-PSIPSWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) (red.J.Kornbeck, N. Rosendal, The diversity of social Pedagogy in Europe Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy, , t. Vol. VII, , Europaischer Hochschulverlag GmbH&Co.KG, Bremen, 2009 2) Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej , Wyd. UWM Olsztyn, 2013 , s. s.61-95. 3) Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wyd. UWM Olsztyn, , 2008, s. s.101-121, 4) Marynowicz-Hetka E.(red) , , Pedagogika społeczna, t. I i II, Wyd. PWN Warszawa, 2006, s. s.77-110, 5) E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski, D.Urbaniak-Zając, (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Wyd. Interart Warszawa., 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi