Podstawy wsparcia dorosłych osób z niepełną sprawnością

2020L

Kod przedmiotu1916S2-PWDO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika specjalna, Psychologia człowieka dorosłego, Andragogika, Gerontologia, Współczesne problemy osób dorosłych, Doradztwo zawodowe
Wymagania wstępneStudent/ka ma podstawową wiedzę z zakresu specyfiki i zadań okresu dorosłości i starości, wykazuje znajomośc podsawowych pojeć zwiazanych z zakresu pedagogiki specjalnej.
Opis ćwiczeńDla przedmiotu nie zostały przewidziane ćwiczenia.
Opis wykładówDorosły człowiek z niepełnosprawnością jako podmiot wsparcia. Etyka w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z niepełną sprawnością. Wspieranie autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Dorosły niepełnosprawny w rodzinie - wspieranie w pełnieniu ról rodzinnych. Starość i śmierć.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy dotyczącej rożnych form wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością, zarówno na poziomie ogólnych, jak i swoistych ( związanych z poszczególnymi typami niepełnosprawności) rozwiązań, uwrażliwienie na etyczne zagadnienia oraz wspieranie autonomii w pracy z dorosłą osobą niepełnosprawną.
Literatura podstawowa1) Akt prawny, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zmianami, Ustawa, 1997 2) Chrzanowska I., , Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków: Impuls, 2015 3) K. Rzedzicka D., Kobylańska A.,, Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków:Impuls, 2003 4) Kijak J.R., , Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, Kraków:Impuls, 2012 5) Akt prawny, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, ONZ, 2006
Literatura uzupełniająca1) Kwartalnik, wyd. UG, "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", -r., tom 2) Akt Prawny, wyd. Ustawa, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 1994r., tom 3) Kwartalnik, wyd. IPiSS, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", -r., tom 4) Kwartalnik, wyd. PFRON, "Niepełnosprawność", -r., tom
Uwagi