Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1

Master degree seminars; thesis 1

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-SMPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Palka Stanisław, "Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna", GWP, Gdańsk, 2006 2) Babbie Earl, "Badania społeczne w praktyce", wyd. PWN Warszawa, 2006, s. s.243-336
Literatura uzupełniająca
Uwagi