Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2

Master degree seminars; thesis 2

2019L

Kod przedmiotu1916S2-SMPD2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie Earl, "Badania społeczne w praktyce", PWN Warszawa, 2006, s. 243-336 2) Rubacha Krzysztof, "Metodologia badan nad edukacją", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 129-179
Literatura uzupełniająca
Uwagi