Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3

Master degree seminars; thesis 3

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-SMPD3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciczkowski Wiesław (red.), "Prace promocyjne z pedagogiki", UWM Olsztyn, 2000 2) Łobocki Mieczysław, "Metody i techniki badań pedagogicznych", Oficyna wyd. “Impuls” Kraków, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi