Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4

Master degree seminars; thesis 4

2020L

Kod przedmiotu1916S2-SMPD4
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jemielniak Dariusz (red.), "Badania jakościowe. Podejścia i teorie", t. 1, PWN, Warszawa, 2012 2) Jemielniak Dariusz (red.), "Badania jakościowe. Metody i narzędzia" , t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi