Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji

Efficient congent and negociation

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-SZSAN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, 1988 2) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, WAM, 2001 3) Obremski K. , Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi