Technologie informacyjne w pedagogice

Information technology in pedagogy

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzania tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) J. Górniak, J. Wachnicki,, Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows, SPSS, 2010 3) D. Nachmias, Ch. Frankfort-Nachmias,, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, 2000 4) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi