Warsztaty antydyskryminacyjne

Anti-discrimination workshops

2019L

Kod przedmiotu1916S2-WANT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak (red.), "Zasada równości i zasada niedyskryminacji" , t. 2(26), Studia BAS, 2011 2) Wołosik A.,, "Edukacja do równości czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci",, wyd. "W stronę dziewcząt", 2009 3) Pawlęga M. (red.), , "Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych", , wLambda Warszawa i Otwarte Forum, 2009 4) Branka M., Cieślikowska D., Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznika trenera, Villa Decius, Kraków, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi