Warsztaty kreatywności

Creativity workshops

2020L

Kod przedmiotu1916S2-WK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWarsztaty umiejętności interpersonalnych w pracy z dorosłymi
Wymagania wstępneStudent ma podstawową wiedzę i umięjętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
Opis ćwiczeńĆwiczenia związane z wzmacnianiem zdolności twórczych. Rozpoznawanie barier twórczego myślenia oraz czynników sprzyjających. Realizacja przygotowanych przez studentów (w formie konspektu) zajęć rozwijających dyspozycje do bycia kreatywnym oraz zdolności twórczego myślenia.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wzmacnianie zdolności twórczych, czynników sprzyjających w aktywności twórczej oraz nauka pokonywania barier w twórczym myśleniu. Założeniem przedmiotu jest nauka pisania i realizacji konspektu zajęć z zakresu treningu twórczości, wystąpienie w roli współprowadzącego zajęcia z treningu twórczości, intensyfikowanie umiejętności współpracy grupowej.
Literatura podstawowa1) Karwowski M.,, Trening twórczości – rozpoznanie, monitorowanie, przewodzenie, [w:] K. J. Szmidt (red.) Trening twórczości w szkole wyższej, Łódź: Wydawnictwo WSHE, 2005 2) Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Słabosz A. ,, Trening twórczości, Gdańsk: GWP, 2012 3) Szmidt K.J. ,, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2008 4) Szmidt K.J., ABC kreatywności, Warszawa: Difin, 2010 5) Proctor T.,, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk:GWP, 2003
Literatura uzupełniająca1) Colin R.,, Taraszkiewicz M.,, Atlas efektywnego uczenia (się), Transfer Learning Solution, 2010 2) Karwowski M., Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kraków: Impuls,, 2005 3) Tokarz A.,, Dynamika procesu twórczego, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2005 4) Wiśniewska, E., Karwowski, M.,, Efektywność treningów twórczości – podejście metaanalityczne, t. nr 3-4, "Ruch Pedagogiczny", 2007
Uwagi