Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Current issues in philosophy and ethics

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-WKFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Styczeń, "Wprowadzenie do etyki", wyd. KUL, 1984, s. s.1-264 2) T. Ślipko, Spacerem po filozofii, Kraków, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi