Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Current issues in philosophy and ethics

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-WKFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającezarys podstaw filozofii
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość pojęć, terminów, definicji w obrębie filozofii i etyki
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPrzedstawienie głównych nurtów filozoficznych i etycznych XX wieku
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych nurtów, kierunków filozofii i etyki we współczesności
Literatura podstawowa1) T. Styczeń, "Wprowadzenie do etyki", wyd. KUL, 1984, s. s.1-264 2) T. Ślipko, Spacerem po filozofii, Kraków, 2011
Literatura uzupełniająca1) T. Styczeń, wyd. KUL , "Wprowadzenie do etyki", 1984r., tom
Uwagi