Współczesne problemy osób dorosłych

Contemporary problems of adults

2020Z

Kod przedmiotu1916S2-WPOD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Kwaśniewski J. ( red.), 2006r., "Badania problemów społecznych", wyd. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji , 2) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny(red), 2011r., "Polityka spoleczna", wyd. PWN, 3) Julian Auleytner, 2007r., "Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego", wyd. TWP, 4) U. Beck, 2002r., "Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności", 5) R. Lister , 2007r., "Bieda", wyd. Sic, 6) Stanisław Kawula , 2007r., "Rodzina współczesna- przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny"., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi