Współczesne problemy socjologii

Modern Problems of Sociology

2019Z

Kod przedmiotu1916S2-WPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa , 2015 2) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003 3) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004 4) red. J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa , 2006 5) red. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi