Warsztaty umiejętności interpersonalnych

2019L

Kod przedmiotu1916S2-WUIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Jedliński, Trening Interpersonalny , Wyd. WAB, Warszawa, 1997 2) Z. Zaborowski, , Trening interpersonalny,, Wyd. naukowe Scholar, Warszawa, 1997 3) Sterwart J., "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się miedzy ludźmi",, GWP Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi