Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1900SX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre'u w życiu codziennym - zwroty grzecznościowe, powitania, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. Etykieta akademicka - precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji służbowej. Elementy etykiety biznesowej - dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Cel kształceniaCelem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir'vivre'u. Słuchacze wprowadzeni zostaną w elementy etykiety codziennej, akademickiej oraz biznesowej.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, KDC, 2008 2) Bortnowski A., Współczesny savoir'vivre'u kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, A. Marszałek, 2009 3) Pietkiewicz E., Etykieta menadżera czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, 1990 4) Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, 1997
Literatura uzupełniająca1) Jarczyński A., Z klasą na luzie, Znak Literanova, 2017 2) Kuspys P, Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk-Ska, 2012
Uwagi