Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Komunikacja interpersonalna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Teoretyczne podstawy wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup defaworyzowanych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Podstawy doradztwa zawodowego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Podstawy przedsiębiorczości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Psychologia rozwoju i osobowości
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Socjologia edukacji/Sociology of education
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Nowe media w edukacji i badaniach 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo personalne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Edukacja dorosłych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pedagogika pracy
4
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Podstawy zawodoznawstwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
1
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Nowe media w edukacji i badaniach 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka w doradztwie personalnym i zawodowym
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 2
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Podstawy prawa pracy w doradztwie zawodowym
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Psychologiczne aspekty zatrudnienia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
0
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
SUMA
4,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza danych z elementami statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy ekonomii społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Budowanie marki osobistej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Coaching kariery
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Elementy treningu interpersonalnego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Metody rekrutacji i selekcji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia różnic indywidualnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Rynek pracy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Warsztat szkolnego doradcy zawodowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja środowisk lokalnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Emisja głosu
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Etyka zawodowa
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Nowe trendy w doradztwie zawodowym
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Podstawy mediacji i negocjacji w doradztwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Projektowanie i ewaluacja szkoleń
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Wykład monograficzny z zakresu diagnostyki w doradztwie
3
ZAL-O
Wykład
20
Zarządzanie zasobami ludzkimi
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
SUMA
23,0