Edukacja dorosłych

2022L

Kod przedmiotu16S1O-EDOR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówowstanie i rozwój refleksji o edukacji dorosłych. Podstawowe pojęcia w edukacji dorosłych, Tradycje teorii i praktyki edukacji dorosłych. Podstawy prawne kształcenia dorosłych. Edukacja osób "trzeciego wieku". Instytucje oświaty dorosłych. Aktywizacja osób dorosłych do samokształcenia.,ĆWICZENIA:Okres dorosłości w perspektywie andragogicznej. Specyfika rozwoju i edukacji dorosłych. Kształcenie człowieka w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Planowanie pracy edukacyjnej z człowiekiem dorosłym. Pracownicy oświaty dorosłych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksander T.,, "Andragogika. Podręcznik akademicki",, ITE,, 2009 2) Jankowski Dz., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.,, "Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki", wyd. Naukowe UAM,, 2007 3) Wujek T.,, "Wprowadzenie do andragogiki", ITE,, 1996 4) Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A.,, "Edukacja dorosłych", PWN,, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi