Metodyka doradztwa personalnego

2022L

Kod przedmiotu16S1O-MDP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDoradztwo personalne – istota, przedmiot, rozumienie, charakterystyka zawodu, miejsca zatrudnienia oraz możliwości zawodowe. Specyfika pracy doradcy personalnego, obszary działań i obowiązków. Kompetencje doradcy personalnego w aspekcie zmieniającego się rynku pracy i potrzeb pracodawców.,ĆWICZENIA:Rola zawodowa doradcy personalnego. Organizacja pracy i zadania doradcy personalnego. Metody i techniki pracy wykorzystywane w pracy doradcy personalnego w zakresie rekrutacji, motywacji oraz badaniu kompetencji pracowniczych. Doradztwo personalne w kontekście nowych form zatrudnienia (np. elastyczne formy zatrudnienia, outsourcing).
Cel kształceniaRozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących warsztatu pracy i specyfiki zawodowej doradcy personalnego między innymi w zakresie projektowania i prowadzenia działań doradczych indywidualnych i grupowych. Kształtowanie umiejętności związanych z procesami leżącymi w zakresie obowiązków doradcy personalnego w kontekście zmieniającego się rynku pracy.
Literatura podstawowa1) Bolles R.N.,, Spadochron. Praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, , Warszawa , 2000 2) Chojnacki W., Balasiewicz A., , Człowiek w nowoczesnej organizacji: wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, , Toruń , 2005 3) Guichard J., Huteau M., , Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków, 2005 4) Gut R., Piegowska M., Wójcik B., , Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu,, Warszawa , 2008 5) red. Organiściak – Krzykowska A., Walkowicz R., Nyklewicz K., , Innowacyjne formy pracy, , Olsztyn , 2014 6) Molitor S.U., , Strategia planowania kariery. Jak świadomie kształtować własną drogę zawodową, , Warszawa , 2008 7) Stańczyk I., , Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym, , Warszawa, 2019 8) Stańczyk I., , Doradztwo personalne i zawodowe, , Warszawa , 2013 9) Mrozek M., , ABC doradcy zawodowego. Praca z klientem dorosłym,, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) Kargulowa A., , wyd. Warszawa, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, , 2005r., tom 2) Bańka A.,, Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, , 2005r., tom
Uwagi