Podstawy mediacji i negocjacji

2023L

Kod przedmiotu16S1O-PMIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa , 2010 2) Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Krakow, 2009 3) Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Wydawnictwo PWE, Warszawa , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi