Praktyka 2

2022L

Kod przedmiotu16S1O-PRA2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tripp D, Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu,, WSiP, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi