Psychologia rozwoju i osobowości

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-PRIO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska, A. (red), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005 2) Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A., Psychologia dziecka , WSiP, 1995 3) Strelau J. (red), Psychologia rozdział 7 i rozdział 8., t. 1, GWP, 2003 4) Ziemska, M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, 1975 5) Harwas-Napierała, B., Trempała, J., Psychologia rozwoju człowieka, t. 2 i 3, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi