Praktyka śródroczna

2021L

Kod przedmiotu16S1O-PSR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tripp D, Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP, 1996 2) MEN, Podstawa programowa, , MEN, 2017 3) właściwe minsterstwo , Dokumenty regulujące pracę specjalisty (doradca zawodowy, animator kultury, pedagog szkolny, opiekun – wychowawca – do wyboru zależnie od specjalności), gov.pl, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi