Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

Diploma Seminar and Thesis 3

2023L

Kod przedmiotu16S1O-SDIPD3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, wskazania indywidualne promotorów, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi