Teoretyczne podstawy wychowania

2021Z

Kod przedmiotu16S1O-TPW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia teorii wychowania: wychowanie, socjalizacja, mechanizmy socjalizacyjne, struktura procesu wychowania Doktryny pedagogiczne i nurty teoretyczne Postmodernizm, pedagogika krytyczna, pedagogika humanistyczna, neopragmatyzm,ĆWICZENIA:Struktura procesu wychowania: ideał i cele wychowania, formy wychowania, metody i środki wychowania, zasady wychowania Granice wychowania, czynniki rozwoju osobowości Dziedziny wychowania (wychowanie moralne, estetyczne, fizyczne, zdrowotne, intelektualne)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łobocki M. , Teoria wychowania w zarysie, Impuls, 2007 2) Śliwerski B. , Podstawowe nurty i prądy w wychowaniu, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak uwag