Wspieranie rozwoju profesjonalnego z elementami coachingu

2023L

Kod przedmiotu16S1O-WRPZEC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kulesza M., Surzykiewicz J. (red.), Coaching społeczny : innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo Difin, 2013 2) Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, PINLP, 2006 3) Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu. Kompedium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, 2004 4) Rogers J., Coaching, Wydawnictwo GWP, 2010 5) Whitmore J., , Coaching. Trening efektywności, Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, 2011 6) Wilczyńska M., Kućka J., Nowak M., Sawicka J., Sztajerwald K. , Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wydawnictwo Helion, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi