Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Komunikacja interpersonalna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup defaworyzowanych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy doradztwa zawodowego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy przedsiębiorczości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia edukacji/Sociology of education
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Nowe media w edukacji i badaniach 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo personalne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Edukacja dorosłych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Pedagogika pracy
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawy zawodoznawstwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Nowe media w edukacji i badaniach 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka w doradztwie personalnym i zawodowym
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy prawa pracy w doradztwie zawodowym
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologiczne aspekty zatrudnienia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza danych z elementami statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy ekonomii społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Budowanie marki osobistej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Coaching kariery
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Elementy treningu interpersonalnego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody rekrutacji i selekcji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia różnic indywidualnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Rynek pracy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat szkolnego doradcy zawodowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja środowisk lokalnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka zawodowa
3
Nowe trendy w doradztwie zawodowym
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy mediacji i negocjacji w doradztwie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projektowanie i ewaluacja szkoleń
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny z zakresu diagnostyki w doradztwie
3
ZAL-O
Wykład
30
Zarządzanie zasobami ludzkimi
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0