Antropologia kulturowa

2021Z

Kod przedmiotu16N2O-ANK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) TURNER VICTOR W., BRUNER EDWARD M. (RED.), Antropologia doświadczenia, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 2) Ewa Nowicka i Małgorzata Głowacka-Grajper (wybór i opracowanie), ŚWIAT CZŁOWIEKA - ŚWIAT KULTURY : ANTOLOGIA TEKSTÓW KLASYCZNEJ ANTROPOLOGII , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 3) ELLER D., , Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przekł. A. Gąsior-Niemiec,, Kraków , 2012. 4) W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań, 1998 5) POSERN-ZIELIŃSKI ALEKSANDER (RED.), , Etnologia polska między ludoznaw-stwem a antropologią,, Wydawnictwo Drawa, Poznań , 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi