Arteterapia i wspieranie rozwoju uzdolnień w zakresie sztuk wizualnych

2022L

Kod przedmiotu16N2O-AWRU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górniok-Naglik A., W dialogu sztuki z edukacją, Akapit, 2007 2) Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, UAM, 2006 3) Jąder M., Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, Impuls, 2005 4) Szmidt K., Ligęza W. (red.), Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – badanie – wsparcie, OTE Kangur, 2009 5) Bates J., Munday S., Dzieci zdolne, ambitne, utalentowane, Liber, 2005 6) Weiner A., Boguszewska A. (red.), Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej, UMCS, 2013 7) Wuttke J., Kisiel M. (red.), Wychowanie estetyczne w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży, GWSP, Mysłowice , 2006 8) Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga: teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, 2011 9) Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi