Coaching w animacji i edukacji

2021L

Kod przedmiotu16N2O-CAE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Thorpe S., Clifford , Podręcznik coachingu. Kompedium wiedzy dla trenerów i menedżer, Dom Wydawniczy Rebi, 2004 2) S. Thorpe, J. Clifford, Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadkó, . Wolters Kluwer Polsk, 2009 3) ) S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działani, . Wydawnictwo Mediu, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi